Kombinacije predstave, predavanja i radionice: igrani se prizori izmjenjuju s proznim dijelovima koji se tiču pisca i društvenih okolnosti u kojima je djelovao, te originalnim prizorima u koje se uključuju sami gledatelji-učenici. Projekt se realizira direktno u dogovoru sa školama ili centrima za kulturu i sl.

Teme:

grčka tragedija

rimska komedija

Marin Držić

William Shakespeare 

J. B. P. Moliere